Om Semilab AB

Om Semilab AB


Semilab AB startades 1991 för service av specialbelysningar och som servicepartner till

Martin Scandinavia för Teatrar, restaurang shower, turnéer m.m.

Semilab i dag, servar, restaurerar och underhåller alla fabrikat och typer av armaturer

och alla typer av effekter rök-, snö-, bubbel-maskiner, ljudsystem, m.m.

Försäljning av armaturer och reservdelar vid förfrågan.

Konstruktion och prototyptillverkning, specialsystem med styrning via wi-fi internet m.m.

I samarbete med Herrlin Service

Semilab har stor erfarenhet av Martin, SGM, Robe, Clay Paky, m.m.

skriver serviceavtal vid behov.

Kenneth har mer än 40års erfarenhet av Ljud & Ljus branschen